مشاوره تربیتی

مشاوره تحصیلی -شغلی

برنامه عملیاتی گروه آموزشی مشاوره منطقه گهواره در سال 92-91

بسمه تعا لی

برنامه عملیاتی گروه آموزشی مشاوره منطقه گهواره  در سال 92-91

شرح برنامه

 

هفته

ماه

تشکیل جلسه وانتخاب اعضای گروه مشاوره منطقه

 

اول

 

 

 

مهر

بررسی برنامه هفتگی مدارس راهنمایی و متوسطه و بررسی ساعات و روزهای حضور مشاورین در مدارس

دوم

تشکیل جلسات آشنایی با دانش اموزان در خصوص اطلاع دانش آموز در مورد شرح وظایف مشاور مدرسه

سوم

تشکیل جلسات اشنایی از طریق شورای دبیران جهت اشنایی دبیران با وظایف مشاور در طول سال تحصیلی

تعیین روز شمار(موضوعات هفتگی) هفته بهداشت روان و معرفی سخنران در خصوص بهداشت روان در مدارس

چهارم

ارزیابی فعالیتهای مشاوران منطقه در خصوص برگزاری هفته بهداشت روان

اول

 

 

آبان

تهیه وبلا گ مشاوره و ارسال ان به  اداره کل--- بررسی و ارزیابی در خصوص تشکیل پرونده الکترونیکی دانش اموزان سال اول

دوم

تهیه گزارش در زمینه بهداشت روان با محتوای تراکت-مقاله-بروشور و ارائه آن به کارشناسی مشاوره منطقه

 

سوم

آماده سازی صندوق ارتباط با مشاور و آشنا سازی دانش آموزان در مورد ارائه نامه با محتوای مشکلات فردی و خانوادگی

چهارم

انتخاب همیار مشاور در بین دانش آموزان فعال و دارای شرایط مشاوره ای

اول

 

 

اذر

آماده سازی و آشنایی اولیاء  دانش آموزان از طریق جلسه انجمن اولیاء در خصوص برگزاری امتحانات نوبت اول-بازدید از مدارس متوسطه در سطح منطقه

دوم

بر گزاری مسابقه کتابخوانی در زمینه مهارتهای خرد مشاوره ای برای همکاران مشاور

سوم

تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده در سه ماهه اول و ارائه آن به کارشناسی منطقه

چهارم

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

دی

برگزاری مسابقه در زمینه مسائل مشاوره ای بین همکاران مشاور در قالب سی دی  آموزشی بصورتpower point

اول

 

 

بهمن

بررسی و شناسایی دانش آموزان دارای افت تحصیلی از طریق نتایج امتحانات نوبت اول

دوم

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص تکنیک های مصاحبه مشاوره ای –نظارت بر کار همیاران مشاور و ترغیب آنان در خصوص ارائه مشکلات مدرسه به مشاور

سوم

بازدید از بانک اطلاعات تحصیلی و شغلی مدارس و فعال بودن آن در طول سال تحصیلی

چهارم

ارائه جلسات مشاوره گروهی  به دانش آموزان  سال چهارم در خصوص برگزاری کنکور سراسری 92

اول

 

 

اسفند

بازدید از مدارس متوسطه در سطح منطقه

دوم

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مهارتهای تخصصی مشاوره

سوم

تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده در طی سه ماهه دوم و ارائه آن به کارشناسی منطقه

چهارم

تشکیل مشاوره گروهی برای والدین دانش آموز و دانش آموزان سال اول در خصوص انتخاب رشته

سوم

فروردین

اشنا سازی و اطلاع رسانی به دانش آموزان در خصوص هفته مشاغل

چهارم

معرفی سخنران و صاحبان حرف و مشاغل به مدرسه در خصوص هفته مشا غل

اول

اردیبهشت

تهیه گزارش در زمینه برگزاری هفته مشاغل با محتوای تراکت-مقاله و ارائه آن به کارشناسی مشاوره منطقه

دوم

مشاوره گروهی با دانش آموزان در خصوص راهنمایی تحصیلی جهت امادگی برای امتحانات نوبت دوم

سوم

تهیه و تکمیل فرم اختلالات روانی-رفتاری دانش اموزان وارائه آن به کارشناسی مشاوره منطقه

چهارم

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

خرداد

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 21:42  توسط فتحعلی داورنه  |